Twirre

Wie wij zijn

over twirre en wie wij zijn

Bij Twirre komen jarenlange kennis en ervaring samen met de passie voor ontwikkeling en creativiteit. Een speelse benadering en een betrouwbare leeromgeving waarbinnen zowel de trainers en acteurs,  als de professionals een persoonlijke bijdrage leveren ten behoeve van een gezamenlijk leerdoel.

Twirre is Fries voor ‘zomers wervelwindje’. ‘Twirren’ betekent ‘opschudden’, en kan dus verwarring veroorzaken en stof doen opwaaien die weer op een andere manier de grond bereikt. Dit opschudden helpt men anders te kijken naar een werkelijkheid en draagt bij aan creativiteit, wendbaarheid en plezier.
Ons team bestaat uit zelfstandige trainers en acteurs, allemaal met een theaterachtergrond en vaak deskundig op het gebied van psychologie, pedagogiek en/of onderwijs. We stellen ze graag aan je voor!

Robin Feenstra (MSc) – Oprichter en eigenaar van ‘Twirre’

Acteur, trainer & orthopedagoog

Robin Feenstra is haar loopbaan begonnen als acteur. In 2008 studeerde zij af aan de opleiding ‘Docent Theater’ aan NHL Stenden te Leeuwarden waar ze zich specialiseerde in het vak van Trainingsacteur. Hier ontstond haar passie voor ontwikkeling met een speelse benadering.

Sinds 2008 speelde Robin in trainingen voor professionals, met name uit het onderwijs en de zorg en vanuit daar ontstond de wens tot meer theoretische input en wetenschappelijke onderbouwing. Dit maakte dat zij in 2017 haar master ‘Forensische Orthopedagogiek’ behaalde, waarbinnen zij zich heeft verdiept in maatschappelijke betrokkenheid bij jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek, opvoedings- en  ontwikkelingsproblemen bij kinderen en juridisch- en forensische betrokkenheid rondom eerdergenoemde. Hierdoor werd er een stevige basis neergezet voor wat nu de kern is van ‘Twirre’ , het trainingsbureau dat zij in 2018 startte.

Tegenwoordig werkt Robin als trainer, acteur en orthopedagoog. Robin helpt op creatieve en praktische wijze te onderzoeken hoe je zorgvuldig en effectief kan samenwerken en contact kan maken met kinderen, ouders en gezinnen. Veelal gaan deze trainingen over het omgaan met vermoedens van huiselijk geweld.

Robin gelooft in speelse verwarring en tijdelijke ordeloosheid als startpunt van leren, ontwikkelen en verbinding. Zij is in haar werk en relaties op zoek naar manieren om ruimte te geven aan het nog ‘niet weten’. Haar nieuwsgierigheid gaat uit naar hoe je meer comfortabel kan zijn met het verdragen van onduidelijkheid. Hoe meer dat lukt, hoe meer ruimte voor nieuwsgierigheid en autonoom en oprecht contact, zowel met de ander als met jezelf.

Kenmerkend voor Robin is haar vermogen om aan te sluiten bij de praktijk en wensen van professionals, vanuit zowel haar brede theoretische als praktische kennis. Door ruimte te creëren voor het experiment zet zij professionals in hun kracht, zodat zij het verschil kunnen maken binnen hun werkveld. 

Ton Kemp

Trainingsacteur, trainer, & coach

Ton is onder andere gespreks trainer, trainingsacteur, coach facilitator en al jaren zeer bewogen binnen de verschillende aspecten van theater. Hij leert je op diverse manieren praktisch beter te worden in professionele gesprekken en belicht zo nieuwe invalshoeken binnen een vast denkpatroon.

Een echte duizendpoot als het gaat om diverse kwaliteiten en specialiteiten, dus!
Zijn grote passie en expertise is het improvisatietheater. Hij weet dit succesvol naar de werkvloer te vertalen en geeft ondernemerschap zo een nieuwe betekenis.
Hoe goed je je ook voorbereid.. vaak loopt het toch net anders.

Bij Twirre zet Ton zich in als trainer, trainingsacteur, ontwikkelaar en is hij Robin’s ‘partner in crime’ bij het ontwikkelen van een eigen methodiek. gebaseerd op spel; ‘UPstage® intervisie’.

Annemieke Hermans

Trainingsacteur & Dramatherapeut

Met een achtergrond als dramatherapeut en (trainings-)acteur heeft Annemieke jarenlange ervaring opgebouwd binnen het trainen, begeleiden en coachen van groepen en individuen op verschillende vaardigheden binnen gespreksvoering en communicatie. Met haar expressieve aard wint ze het vertrouwen van deelnemers en zorgt ze voor een veilige en ongedwongen sfeer. Pittige onderwerpen zijn haar toevertrouwd en kan ze op een luchtige manier bespreekbaar maken zodat een training diepgang krijgt en tegelijkertijd toegankelijk en behapbaar blijft.
Bij Twirre zet ze zich in als trainer, trainingsacteur, ontwikkelaar en draagt zij zorg voor een heldere planning en prettig contact tussen Twirre en haar partners.

Jara Dijkstra

Trainingsacteur & Teamcoach

Met een achtergrond in muziek, theater en teammanagement rondom facilitair klantcontact slaat Jara een brug van creatief werk naar een maatschappelijk doel. Jara is een optimistische, energieke en creatieve manager, coach en acteur en gedreven om professionals, zowel individueel als in groepen, verder te helpen bij persoonlijke ontwikkeling. Ze houdt van een concrete benadering gepaard met een goede dosis humor en is nooit uitgeleerd. Flexibiliteit en oprecht contact staan centraal binnen de werkzaamheden van Jara.

Bij Twirre zet ze zich in als trainingsacteur, ontwikkelaar en richt ze zich op content en promotie.

Onze bevlogen professionals

Van links naar rechts: Jara, Clara, Annemieke, Jelcher, Ytsje, Willeke, Ton, Robin, Aram, Ben, Margreet, Lisette

Margreet Pool: Psycholoog & Trainingsacteur
Aram Merlijn Verstappen: Dramatherapeut, acteur en theatermaker
Ben Bijker: Trainingsacteur, clown en poppenspeler
Clara van de Boom: Trainer, trainingsacteur, coach
Jelcher de Ruijter: Trainingsacteur, Facilitator & Trainer
Lisette Visser: Trainingsacteur en Onderzoeker Veilig Thuis
Willeke Trentelman: Trainingsacteur en schoolmaatschappelijk werker
Ytsje Rosier: Acteur & Trainer
Erol Struijk: Acteur
Marleine Verbeek: Manager, trainer, coach, acteur
Jildou Mulder: Co-Trainer, acteur en coach